Boergoensestraat 76
3082 KC ROTTERDAM

Tel: 010 - 428 02 25
Fax: 010 - 495 60 16

Stuur een bericht naar het onderstaande
e-mailadres met daarin:
  • uw naam
  • uw adresgegevens
  • uw geboortedatum
  • uw telefoonnummer
  • uw klacht

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

info@fysiotherapiecharlois.nl

Medische gegevens

Verstuur géén medische gegevens via dit emailadres! Als u deze wilt versturen neem dan contact met ons op.

Geïntegreerde thuiszorg (GTZ)

Wat is GTZ?

Bij geïntegreerde thuiszorg werken wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden samen met ergo- en fysio-/oefentherapeuten vanuit één team bij de cliënten thuis.

In het huidige zorglandschap wordt steeds meer ingezet op het zo lang mogelijk thuis blijven wonen. De thuiszorg speelt daarin een cruciale rol. Met geïntegreerde thuiszorg krijgt deze rol een nog betere invulling. Cliënten zijn sneller (weer) zelfredzaam en de taak van de mantelzorger en de thuiszorgmedewerker wordt verlicht.

 

Doel van GTZ?

Het doel van geïntegreerde thuiszorg is het vergroten én behouden van de zelfredzaamheid van cliënten, zodat deze zo lang mogelijk, veilig en gelukkig in de eigen vertrouwde woonomgeving kunnen wonen. Geïntegreerde thuiszorgteams werken vanuit een gedeelde zorgfilosofie aan haalbare gemeenschappelijke zorgdoelen.

 

Wat willen we bereiken met GTZ?

  • cliënten die langer en veiliger thuis wonen;
  • zelfredzame cliënten;
  • het voorkomen van (her) opnames in zieken-, verpleeg- of verzorgingshuis;
  • mantelzorgers die beter uitgerust zijn voor hun zorgtaken;
  • minder belaste mantelzorgers en wijkverpleegkundigen en –ziekenverzorgenden.

Voor verdere informatie over geïntegreerde thuiszorg kunt u kijken op: www.geintegreerdethuiszorg.nl.